αιμοδοσία

Αιμοδοσία στην Trust Facility Services

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με υψηλή ανάγκη αιμοδοσίας. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Trust Facility Services πραγματοποίησε στις 2 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με το νοσοκομείο Θεαγένειο Θεσσαλονίκης, αιμοδοσία στο χώρο των γραφείων της.

Αιμοδότες ήταν εργαζόμενοι φύλακες της εταιρείας, με σκοπό τη δημιουργία τράπεζα αίματος, σε περίπτωση που χρειαστούν κάτι αυτοί ή οι οικογένειες τους.  Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών TRUST FACILITY ΙΕΠΥΑ ΑΕ.

Ειδικοί αιμολήπτες από το νοσοκομείο Θεαγένειο, εγκατέστησαν στους χώρους των γραφείων της εταιρείας Trust FS, τον εξοπλισμό τους και προχώρησαν στη διαδικασία αιμοληψίας από εθελοντές αιμοδότες που εργάζονται στην εταιρεία. Ο αριθμός των εργαζόμενων που ενδιαφέρθηκαν για την αιμοδοσία ήταν μεγάλος και η συνεργασία με το νοσοκομείο ήταν άριστη.

Με τη σωστή οργάνωση και την άριστη συνεργασία των διαχειριστών του Συλλόγου Αιμοδοσίας της TRUST FS και των νοσηλευτών και ιατρών του Θεαγενείου Νοσοκομείου, υπήρξε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, για την επίτευξη του σκοπού μας.