Σεμινάριο πυρασφάλειας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Trust Facility Services A.E., στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των στελεχών της πραγματοποίησε στις 14 Απριλίου εκπαιδευτικό σεμινάριο για θέματα Πυρασφάλειας. Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν 2 πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν να επιμορφωθεί το προσωπικό της εταιρείας, αλλά και να καταστεί ικανό τόσο στην πρόληψη συμβάντων πυρκαγιάς, όσο και στην αντιμετώπισή τους πριν αυτά γίνουν επικίνδυνα για τον κόσμο και το κτήριο στο οποίο θα προκληθούν εστίες φωτιάς. Παράλληλα έγινε ανάπτυξη της αναγκαίας και απαιτούμενης συμπεριφοράς του καθενός για την πρόληψη και την αντιμετώπιση συμβάντων.

Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση: