σεμινάριο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Η Trust Facility Services στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης των στελεχών της πραγματοποίησε στο χώρο των γραφείων της σεμινάριο με τον Γιατρό Εργασίας της εταιρείας.

Η θεματολογία του σεμιναρίου αφορούσε τις ενέργειες και την αντιμετώπιση κρίσιμων περιπτώσεων όπως τραυματισμός, έγκαυμα, λιποθυμία, εγκεφαλικό κτλ., καθώς και γνώση πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχημάτων στο χώρο εργασίας. Στην Trust Facility Services επενδύουμε καθημερινά στη συνεχόμενη και ουσιαστική εκπαίδευση των φυλάκων μας, με στόχο να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό.