Σεμινάριο Τεχνικών Ασφαλείας για Λιμενικές Εγκαταστάσεις

Σεμινάριο Τεχνικών Ασφαλείας για Λιμενικές Εγκαταστάσεις

Η Trust Facilities Services A.E., στο πλαίσιο της συνεχούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των στελεχών της πραγματοποίησε το Σεπτέμβριο, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία σχετίζονται με τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Τα σεμινάρια με θέμα «Χρήση φορητών μέσων πυρόσβεσης» και «Υποδείξεις για ασφαλή εργασία φυλάκων εγκαταστάσεων Λιμένα Θεσσαλονίκης» έχουν ως στόχο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και να καταρτίσουν το δυναμικό της Trust Facilities Services A.E. σε ότι αφορά τη σωστή και ασφαλή φύλαξη χώρων που σχετίζονται με λιμενικές εγκαταστάσεις.

Εισηγητές στα σεμινάρια ήταν ο τεχνικός ασφαλείας της Trust Facilities Services AE και η τεχνικός ασφαλείας του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.). Το σεμινάριο παρακολούθησαν εργαζόμενοι της εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται ως φύλακες στο λιμάνι.

Η Trust Facilities Services A.E. επενδύει συνεχώς σε τεχνογνωσία και εξοπλισμό, με στόχο τη συνεχή ποιοτική και εξειδικευμένη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, αλλά και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας. Για το λόγο αυτό, το προσωπικό της εκπαιδεύεται κατά διαστήματα σε διάφορους τομείς ασφαλείας, ώστε να κατέχει όλες τις νόμιμες πιστοποιήσεις σχετικά με την εγκυρότητα, τη νομιμότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει.

Στιγμιότυπα από τις εκπαιδεύσεις: