υπηρεσιών ασφαλείας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Η Trust Facility Services A.E. ανέλαβε από 1 Ιουλίου 2019 τη φύλαξη των Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Η εταιρεία παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Ασφάλειας τόσο στη Λιμενική Εγκατάσταση του Ο.Λ.Θ., όσο και στον Εμπορικό Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Η παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ESA SECURITY SOLUTIONS ΑΕ.

Το προσωπικό της Trust Facility Services A.E. έχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τη φύλαξη λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς έχει προηγηθεί η πετυχημένη ολοκλήρωση των Σεμιναρίων Εκπαίδευσης που έγιναν, σύμφωνα με το μέρος Β/18.2 του Διεθνή Κώδικα Ναυτικής Ασφάλειας (ISPS Code), τις απαιτήσεις του υποδείγματος εκπαίδευσης αρ.3.24 (model course 3.24) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 725/2004 που αφορά την προώθηση της Ναυτικής Ασφάλειας σε πλοία και Λιμενικές Εγκαταστάσεις.

Έτσι, το Έμπειρο Προσωπικό Ι.Ε.Π.Υ.Α. που διαθέτει η TRUST Facility Services A.E. είναι έτοιμο και επεκτείνει την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και Λιμένες τις Ελλάδας.