Το Μέλλον στις Υπηρεσίες Ασφαλείας - TRUST FS A.E.

Ευκαιριες Καριερας

Εργαστείτε για εμάς

Εάν επιθυμείτε να εργαστείτε για την Trust Facility Services AE, παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ*

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ*

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ*

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*

ΑΡΙΘΜΟΣ*

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

EMAIL*

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ*

ΑΛΛΟ

ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ*

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

KEMEA*

ΒΑΘΜΟΣ*

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΠΥΑ*

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ*

ΑΛΛΕΣ (ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ - ΚΤΛ)

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

KYBIKA

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ AYTOKINHTOY

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Η Εταιρεία Trust Facility Services AE δεσμεύεται πλήρως από το κανονιστικό πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, τη σχετική ελληνική νομοθεσία και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπως αυτή αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Γνωρίζοντας το παραπάνω, δηλώνω δια του παρόντος, ρητά και αυτοβούλως, τη συναίνεσή μου για την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών που περιέχονται στο απεσταλθέν βιογραφικό, για χρονικό διάστημα 3 ετών μετά την υποβολή τους, για τις οποίες πληροφορίες, έχοντας επίγνωση ότι αποτελούν προσωπικά δεδομένα, επιτρέπω στην Εταιρεία να τις αποθηκεύσει σε φυσική ή/ και ηλεκτρονική μορφή, αποκλειστικά και μόνο για τον προοριζόμενο της αποστολής από εμένα σκοπό, ήτοι την εύρεση εργασίας και για όσους σκοπούς περιγράφονται στην προαναφερθείσα Πολιτική. Σε περίπτωση που θελήσω οποιαδήποτε στιγμή να άρω την ως άνω χορηγηθείσα συναίνεσή μου, κατανοώ ότι πρέπει να ακολουθήσω τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη δημοσιευμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας»

Αποδοχή