Το Μέλλον στις Υπηρεσίες Ασφαλείας - TRUST FS A.E.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

O Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO (International Organization for Standardization) επικυρώνει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Είναι μία πιστοποίηση-βεβαίωση ότι μία επιχείρηση-οργανισμός τηρεί τους κανόνες που αφορούν την διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας και υπηρεσιών.

Η Trust FS  αξιολογήθηκε από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και διαπιστώθηκε ότι καλύπτει τις απαιτήσεις του πρότυπου διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 με αντικείμενο την Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας , Φυλάξεις Εγκαταστάσεων & Εκδηλώσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία μας αξιολογήθηκε και διαπιστώθηκε ότι καλύπτει τις απαιτήσεις των κάτωθι προτύπων:

OHSAS 18001:2007, διεθνές πρότυπο διαχείρισης για την υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων

ISO 14001:2015, διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 39001:2012, σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας

ISO 27001, σύστημα ασφαλούς διαχείρισης πληροφορίας

Πιστοποιητικά ISO & OHSAS

ISO 9001:2015

To πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο δημιουργίας, εφαρμογής και διατήρησης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσω του οποίου η Trust αποδεικνύει την ικανότητά της να παρέχει συνεχώς υπηρεσίες ασφαλείας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας. Συμμορφώνεται με τις κανονιστικές απαιτήσεις προκειμένου να βελτιωθεί η ικανοποίηση των πελατών μέσω βελτιώσεων της διαδικασίας και διασφάλισης συμμόρφωσης.

ISO 14001

Το πρότυπο ISO 14001 είναι ένα διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο πιστοποίησης για την περιβαλλοντική διαχείριση. Σκοπός του είναι η εναρμόνιση των λειτουργιών της εταιρείας με τους κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία ,η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων, καθώς και η συνεχής βελτίωση της εταιρείας . Η Trust FS έχει υψηλή περιβαλλοντική συνείδηση, η οποία αντανακλάται στην πολιτική φιλική προς το περιβάλλον και στη συνεχή δέσμευσή της για την προώθηση πράσινων πρακτικών και στάσεων μεταξύ των εργαζομένων της.

OHSAS 18001

Το πρότυπο OHSAS 18001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ενός οργανισμού. Το συγκεκριμένο πρότυπο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Το αποτελεσματικό και ισχυρό σύστημα διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας  στην Εργασίας της Trust FS  βοηθά να μετατρέπουμε τους ανεξέλεγκτους κινδύνους σε ελεγχόμενους κινδύνους και να διασφαλίζουμε καλύτερα την ευημερία τόσο των ανθρώπων όσο και των επιχειρήσεων των πελατών μας.

ISO 39001

Το πρότυπο ISO 39001 καθορίζει απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας, ώστε να μπορούμε να μειώσουμε τις πιθανότητες θανάτου και σοβαρών  τραυματισμών που σχετίζονται με τα τροχαία ατυχήματα. Στόχος του ISO 39001 είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή διεργασιών που θα βοηθούν την εταιρία να ελέγχει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την οδική ασφάλεια

ISO 27001

Το πρότυπο ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια των πληροφοριών. Το συγκεκριμένο πρότυπο έχει ευρεία βάση και περιλαμβάνει τις τρεις βασικές πτυχές ενός ολοκληρωμένου καθεστώτος ασφάλειας των πληροφοριών: ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία. Με την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της πληροφορίας με αυτή την τριπλή προσέγγιση, η εταιρεία μπορεί να υπερασπιστεί όχι μόνο τους κινδύνους που οφείλονται στην τεχνολογία αλλά και στους άλλους πιο κοινούς κινδύνους, όπως το ανεπαρκώς ενημερωμένο προσωπικό ή αναποτελεσματικές διαδικασίες.

Δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα σας ότι και αν συμβεί!

Επικοινωνήστε μαζί μας