Το Μέλλον στις Υπηρεσίες Ασφαλείας - TRUST FS A.E.

Κέντρο λήψης σημάτων

Κέντρο λήψης και επεξεργασίας σημάτων, συστημάτων συναγερμού (Κ.Λ.Σ.)

Η Trust Facility Services ΑΕ έχει δημιουργήσει ένα προηγμένο σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία Κέντρο Λήψης Σημάτων (Central Monitoring Station) παρέχοντας όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ασφάλεια των πελατών της.

Το 24ωρο Κέντρο λήψης και επεξεργασίας σημάτων & εικόνων των συστημάτων συναγερμού στελεχώνεται από ομάδα έμπειρων χειριστών και τεχνικών, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία, καθώς και όλα τα απαραίτητα νόμιμα πιστοποιητικά και αδειοδοτήσεις.

Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών της, με σκοπό την ολοκληρωμένη παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Για την υποστήριξη των λειτουργιών των υπηρεσιών του κέντρου λήψης και επεξεργασίας σημάτων, συστημάτων συναγερμού, χρησιμοποιείται υλικοτεχνική υποδομή και εφαρμογές λογισμικού αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων τόσο σε επίπεδο hardware (servers,switches,routers,Ups κτλ.), όσο και σε επίπεδο software (ανάπτυξη κώδικα,database κτλ.).

Η Trust Facility Services AE έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί οποιαδήποτε απαίτηση των πελατών της σε θέματα Security, Building Management, Tracing και Guarding Management.

Όλες οι απαραίτητες διεργασίες για την παροχή των υπηρεσιών της Trust Facility Services ΑΕ  διασφαλίζονται μέσω της εφαρμογής και της τήρησης Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τα εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις. Διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης επιτηρούν το σύνολο των διαδικασιών της, σύμφωνα με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: ΕΛΟΤ 1801:2008, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, ISO 39001:2012

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.Λ.Σ. (CMS)

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ E-Connection Basic

Σύνδεση του υφιστάμενου συστήματος συναγερμού με τον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων CMS για την 24ωρη ηλεκτρονική παρακολούθηση, λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση σημάτων. Επιπλέον, ενημέρωση σε περίπτωση ενεργοποίησης & απενεργοποίησης συναγερμού, έλεγχος τήρησης δηλωμένου-συμβατικού ωραρίου οπλισμού και αφοπλισμού συστήματος συναγερμού, ενημέρωση σε περίπτωση διακοπής και επαναφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και αποστολή ιστορικού σημάτων συστήματος συναγερμού.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ E-Connection View

Σύνδεση του υφιστάμενου συστήματος συναγερμού με τον κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων CMS για την 24ωρη ηλεκτρονική παρακολούθηση, λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση σημάτων & εικόνας. Επιπλέον σύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα CCTV, σε περίπτωση σήματος συναγερμού. Η Trust Facility Services ΑΕ προσφέρει τη δυνατότητα περιοδικής οπτικής παρακολούθησης ή συνεχόμενης οπτικής παρακολούθησης στο συμβατικό συμφωνημένο ωράριο.

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ - Patrol

Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος συναγερμού. Η άμεση επέμβαση γίνεται με όχημα της εταιρίας για τις ημέρες Δευτέρα – Σάββατο από τις 22:00-06:00 της επόμενης και σε 24ωρη βάση για τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Η υπηρεσία συμπληρώνεται και από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  • υπηρεσία τακτικής περιπολίας με όχημα της εταιρίας στο συμβατικό συμφωνημένο ωράριο,
  • επιπλέον έκτακτης αποστολής φύλακα στο χώρο του πελάτη μετά από αναγγελία συναγερμού, διάρρηξης ή συμβάντων κατόπιν αιτήματος του πελάτη, σε εύλογο χρονικό διάστημα.

4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ PANIC BUTTON

Η Trust Facility Services ΑΕ είναι σε θέση να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη σε περίπτωση κινδύνου και προσωπικής απειλής. Μέσω του Κ.Λ.Σ. (CMS) έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει άμεσα σήματα αναγγελίας κινδύνου και σε συνέχεια να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές και το τμήμα άμεσης επέμβασης της εταιρείας.

Δεσμευόμαστε να είμαστε δίπλα σας ότι και αν συμβεί!

Επικοινωνήστε μαζί μας