Το Μέλλον στις Υπηρεσίες Ασφαλείας - TRUST FS A.E.

ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

TRUST FS A.E. – Εμπειρία & Ολοκληρωμένες Λύσεις

Η Trust Facility Services AE ιδρύθηκε από στελέχη που δραστηριοποιούνται τα τελευταία 20 χρόνια στον ιδιαίτερο και πολύ απαιτητικό χώρο της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αδριανουπόλεως 22 στην Καλαμαριά. Με ένα ολοκληρωμένο δίκτυο συνεργατών, οι υπηρεσίες της εταιρείας παρέχονται σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνοντας έργα στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, αλλά και σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει πλήθος έργων είτε αυτό αφορά επανδρωμένες υπηρεσίες, είτε αφορά ηλεκτρονικές εφαρμογές συστημάτων ασφαλείας ελέγχου και επιτήρησης.

Με όπλο τη βαθιά γνώση των αναγκών της αγοράς στον κλάδο των υπηρεσιών ασφαλείας, αλλά και την πολύχρονη εμπειρία, η εταιρεία επιδιώκει την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με υψηλές προδιαγραφές και έμφαση στην ποιότητα.

Διαθέτοντας τεχνογνωσία, οργάνωση και υποδομή, και επενδύοντας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό, η Trust Facility Services AE αναπτύσσει ολοκληρωμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, όπως το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008, καθώς και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004.

Εκτός από τα παραπάνω πιστοποιητικά, η Trust Facility Services AE διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της:

Άδεια Λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Έγκριση Στολής από το Γ.Ε.ΕΘ.Α.

Άδεια Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για τους Νομούς Θεσσαλονίκης και Αττικής από την Ε.Ε.Τ.Τ.

Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης και Αστικής Ευθύνης Εργοδότη, για την πλήρη κάλυψη των πελατών και των υπαλλήλων της.

Αποτελεσματική Ομάδα

Στη Trust Facility Services AE επενδύουμε συνεχώς τόσο σε τεχνογνωσία και εξοπλισμό, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι φύλακές μας είναι εξοπλισμένοι πάντα με εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και εκπαιδεύονται συνεχώς σε θέματα όπως:

Πρώτες βοήθειες

Πυρασφάλεια – πυρόσβεση

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Νομικό πλαίσιο (π.χ. υποχρεώσεις και δικαιώματα φυλάκων)

Στόχος μας είναι η συνεχώς ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στους πελάτες μας!

ISO – Πιστοποιήσεις Εταιρείας

Οι υπηρεσιες μας

ΦΥΛΛΑΞΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

ΦΥΛΛΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ